Zásady ochrany osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ stránky www.alanda.sk

Alena Dudášová
Liptovská Lúžna 796
034 72 Liptovská Lúžna

Číslo živnostenského registra 508 – 5390

IČO: 37039784

Som platiteľom DPH

e-mail: info@alanda.sk.sk
ďalej len “prevádzkovateľ”

 1. Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je návštevník webu www.alanda.sk, ktorého osobné údaje sú zbierané a zaznamenávané v informačnom systéme prevádzkovateľa, prípadne v informačných systémoch ďalších spracovateľov.

 1. Spôsoby zberu osobných údajov
 2. a) Zaznamenávanie cookies:

Pri tomto spôsobe sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • IP adresa
 • interakcia s webstránkou www.alanda.sk

Prevádzkovateľ využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníka v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy prevádzkovateľa a jeho produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti dochádza k zaznamenávaniu informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej návštevník Stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe návštevníka na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže návštevník zrušiť v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

 1. b) Zadanie mena a e-mailu dotknutej osoby pre účely zasielania noviniek

Pri tomto spôsobe sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • Meno
 • E-mailová adresa

Dotknutá osoba dáva vyslovený súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov kliknutím na tlačítko s potvrdením emailu. Tento súhlas dáva do odvolania, maximálne však na 5 rokov. Po uplynutí tohoto obdobia buď dotknutá osoba udelí ďalší súhlas, alebo budú údaje vymazané z databáz prevádzkovateľa.

Súhlas je tiež možné kedykoľvek odobrať kliknutím na odhlásenie sa z odberu noviniek. Tento odkaz je dostupný v každej e-mailovej správe zaslanej prevádzkovateľom.

 1. c) Vyplnenie objednávky

Pri tomto spôsobe sa zaznamenávajú tieto osobné údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa
 1. Kde sa nachádzajú Vaše osobné údaje

Pre účely spracovania osobných údajov dotknutej osoby používame mailchimp (ďalej len sprostredkovateľ). Aplikácia, ktorá je na nete zdarma k dispozícii.

 1. Ukončenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@alanda.sk.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Click edit button to change this text.